Več tisoč raziskav potrjuje pozitiven vpliv kulture na zdravje

Več tisoč raziskav potrjuje pozitiven vpliv kulture na zdravje

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2019 objavila raziskavo o vplivu kulture na dobro počutje in zdravje. Raziskovalca Daisy Fancourt in Saoirse Finn sta pod drobnogled vzela več kot 3000 relevantnih raziskav, iz katerih je sledilo, da kultura in umetnost vsekakor pozitivno vplivata tudi na posameznikovo zdravje in dobro počutje.

Avtorja sta raziskave razdelila v dve veliki skupini, in sicer na tiste, ki vsebujejo dokaze, da ima umetnost preventivne učinke in na tiste, ki dokazujejo, da ima umetnost učinke na obvladovanje bolezenskih stanj in zdravljenje. Raziskave v prvi skupini so na primer dokazale, da umetnost vpliva na razvoj otrok, spodbuja preventivno ravnanje in vpliva na socialno determiniranost zdravja. Glede zmožnosti umetnosti učinkovati pozitivno na zdravje pa se je izkazalo, da kultura lahko vpliva na nekatera akutna zdravstvena stanja, da pozitivno vpliva na mentalno zdravje in da, na primer, pomaga pri nekaterih nevroloških stanjih.

»V povezavi s tem se je glede umetnosti izkazalo, da pomaga graditi socialno povezanost in podpira reševanje sporov skozi razvoj kognitivnih, čustvenih in družbenih sposobnosti, ki pomagajo pri konstruktivnemu reševanju sporov in s podpiranjem empatije, zaupanja, družbenega angažmaja, sodelovanja in transformativnega učenja povzroča bolj kooperativne odnose« (str. 9.) Vsekakor vplivi, ki so koristni tudi v delovnem okolju.

Na naslednji povezavi lahko poročilo What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? – A scoping review preberete v celoti.

Published