Tik pred iztekom leta je zaživel Certifikat kulturno podjetje

Tik pred iztekom leta je zaživel Certifikat kulturno podjetje

Katalog Certifikat kulturno podjetje

Idejo certifikata smo širši javnosti skupaj s štirimi razvojnimi partnerji Elektro Ljubljana, Družba Moro, AH Malgaj in odvetnica Urša Chitrakar predstavili septembra na tiskovni konferenci. Dobri odzivi podjetij in širše javnosti so ponudnike motivirali k pretehtanemu oblikovanju ponudbe aktivnosti, med katerimi lahko podjetja izbirajo v času pridobivanja Certifikata. Nabor ni dokončen, saj je model certificiranja oblikovan dovolj odprto, da podjetjem omogoča upoštevanje interesa zaposlenih in lastnih strateških ciljev, ki jih z vključevanjem kulturno-umetniških vsebin in znanj želijo doseči. Vsebine se bodo na spletni strani osveževale večkrat letno.

K pridobitvi certifikata smo v teh dneh že povabili prva podjetja in s tem lansirali rezultat dvoletnega raziskovanja, razvijanja in testiranja. V kolikor bi želeli postati imetniki Certifikata kulturno podjetje ali ponudniki kulturno-umetniških vsebin, vas vabimo k prebiranju spletne strani, na kateri smo zbrali vse pomembne informacije, vključno s kontakti, kjer lahko pridobite odgovore na vaša vprašanja.

Published