Delavnica: Povezovanje gospodarstva in kulture

Delavnica: Povezovanje gospodarstva in kulture

Foto: Nada Žgank

Cilj projekta Certifikat Kulturno podjetje je rešiti težavo pomanjkljivega sodelovanja ter povezovanja kulture in gospodarstva. S povezovanjem želimo spodbuditi podjetja k uporabi kulturnih vsebin med drugim kot mehanizmov za motivacijo zaposlenih, krepitev vrednot strpnosti in enakosti znotraj organizacijske kulture, rast ugleda delodajalca, krepitev blagovne znamke do notranjih in zunanjih ciljnih skupin. Obenem stremimo k prenosu metod dela iz umetniških praks, ki lahko prispevajo k inovativnim rešitvam v podjetju. Prek tovrstnih povezav želimo spodbuditi trajna partnerstva med sektorjema po vzoru t. i. Art & Business forumov v tujini, ki sektorja povezujejo z vzajemnim prenosom znanj in s podporo mreženju in dialogu omogočajo izmenjavo človeških virov in razvoj skupne vizije kulturnega trga.

Udeležencem in udeleženkam delavnice bomo predstavili priložnosti za povezovanje, ki smo jih zasnovali v okviru projekta, predvsem pa ponudili praktično izkušnjo dveh metod oziroma drobec izkušnje predlaganih aktivnosti prepletanja umetnosti in podjetniškega vsakdanjika.

Srečanje je namenjeno podjetjem, nevladnim organizacijam in samozaposlenim v kulturi, ki jih zanima, kako se lahko povežejo v zasledovanju svojih ciljev. Obravnavali bomo vprašanje kaj pridobijo podjetja, če kulturne dogodke in organizacije vključijo v razvijanje strategij za doseganje strateških ciljev podjetja? Delavnica je priložnost za spoznavanje specifik nevladnih kulturnih organizacij in samozaposlenih v kulturi ter odkrivanje, kako le te vplivajo na razvoj modelov in kompetenc, ki za podjetja lahko pomenijo rast organizacijske kulture, konkurenčno prednost na trgu ali nove perspektive na izzive v okolju.

TERMIN: torek, 21. september 2021, od 14:00 – 16:00
TRAJANJE: 2 uri
KJE: Ekscenter, Nova Gorica, Delpinova ulica 20 KOTIZACIJA: brezplačno
ROK PRIJAVE: do 17. septembra oziroma do zapolnitve prostih mest na info@asociacija.si

PREDAVATELJICA:
Urška Jež je producentka v kulturi, ki jo je izziv povezovanja kulture in gospodarstva pritegnil do te mere, da je raziskovanju kulturnih sponzorstev kot marketinške strategije v podjetjih posvetila magistrsko delo. Raziskovanje možnosti plodnega sodelovanja med sektorjema nadaljuje v okviru projekta Certifikat kulturno podjetje. Ob tem se že več let udeležuje usposabljanj na temo povezovanja kulture in gospodarstva NGO Academy ERSTE Fundacije. S predstavniki podjetij in kulturnih organizacij želi deliti svoj pogled na priložnost povezovanja med sektorjema.

Aktivnost sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO.