O certifikatu

Certifikat kulturno podjetje

Certifikat kulturno podjetje je nastal s ciljem podjetjem predstaviti pomen in koristi kulture ter jih spodbuditi k vključevanju kulture v poslovno okolje tako zavoljo izboljšanja lastnega delovanja kot v podporo vzpostavitvi družbe, ki temelji na ciljih in vrednotah kulture, na spodbujanju ustvarjalnosti in s tem inovativnosti, razumevanju in vrednotenju družbenega razvoja, spodbujanju družbenih sprememb v smeri približevanja humanističnim idealom in še bi lahko naštevali. V času, ko se podjetja vse bolj zavedajo tudi svoje družbene odgovornosti, jim kultura nudi možnost naslavljati in nasloviti številne in raznolike izzive, in to na načine, ki so podjetjem že dobro poznani, na primer vizualna oprema poslovnih prostorov, poslovno darilo, nagrada za zaposlene, skrb za psihično in fizično zdravje zaposlenih ter še številni drugi načini, o katerih lahko več preberete v delu o pridobitvi certifikata.

Foto: Nada Žgank / Mesto žensk
Foto: Urška Boljkovac / Asociacija
Foto: Rebeka Bernetič / Mesto knjige

Pilotni projekt Certifikat kulturno podjetje (2019–2022)

Certifikat kulturno podjetje smo ob sofinanciranju Ministrstva za javno upravo RS leta 2019 zasnovali in razvijali Društvo Asociacija, Društvo Mesto žensk in Društvo humanistov Goriške.


Projekt je potekal v štirih ključnih razvojnih stopnjah. Prva je bila namenjena pridobivanju in pregledu raziskav in drugih bistvenih informacij. V tej stopnji smo dobili natančnejši vpogled v pomen kulture ter zasnovali predloge načinov za vključevanje njenih dobrobiti v podjetja.


V drugi razvojni stopnji smo oblikovali in izvedli empirično raziskavo o že obstoječih načinih vključevanja kulture v podjetja ter opravili preko trideset polstrukturiranih intervjujev z raznolikimi podjetji o tem, kako vidijo nekatere od teh načinov, hkrati pa smo raziskovali tudi druge predloge za povezovanje. Na podlagi ugotovitev smo nato oblikovali nabor kulturnih aktivnosti, ki so jih podjetja prepoznala kot najbolj ustrezna.


V tretji razvojni stopnji smo v predhodnih stopnjah prepoznane ustrezne oblike povezovanja kulture in gospodarstva preizkusili s štirimi podjetji. Testirali smo širok nabor aktivnosti: od kulturniškega team buildinga, dramskega krožka, postavitev slik v delovne prostore, vključevanje revij v čakalnico in drugo.


V četrti razvojni stopnji smo se posvetili finalizaciji celotnega modela ter zagonu Certifikata kulturno podjetje.


Certifikat kulturno podjetje lahko podjetja pridobijo od konca leta 2021 ter s tem izkažejo namero po razvoju podjetja in družbe z vključevanjem kulture.

Projekt Certifikat Kulturno podjetje financira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO.