Za ponudnike kulturnih vsebin

Za ponudnike kulturnih vsebin

Osnovni cilj Certifikata kulturno podjetje je spodbuditi povezovanje kulture in gospodarstva. V procesu razvoja modela smo oblikovali širok nabor aktivnosti, ki tovrstno povezovanje vzpostavljajo in spodbujajo.

Podjetja, ki se odločijo za pridobitev Certifikata, lahko pri načrtovanju aktivnosti, potrebnih za pridobitev in ohranjanje certifikata, vključujejo poljubne kulturne organizacije ter del aktivnosti izvedejo tudi sama. 

Sistem vrednotenja realiziranih aktivnosti za pridobitev certifikata pa je naklonjen članom Asociacije ter profesionalnim akterjem v kulturi in umetnosti. Podjetja morajo tako vsaj 50% aktivnosti realizirati v sodelovanju s člani Asociacije, med katerimi so številne mednarodno prepoznavne nevladne organizacije ter številni vrhunski samozaposleni v kulturi. Katalog aktivnosti, ki jih izvajajo člani Asociacije, je podjetjem dostopen na spletni strani Certifikata. Katalog podjetjem hkrati omogoča lažji vpogled v strateške cilje, ki jih s posameznim tipom aktivnosti lahko zasleduje.

Če se podjetje odloči za izvedbo aktivnosti z organizacijo ali posameznikom_co, ki ni članica Asociacije, izvedbo aktivnosti dokaže s plačanim računom za izvedeno aktivnost, ki ga Asociaciji predloži ob pregledu izpolnjevanja pogojev za pridobitev ali ohranitev Certifikata kulturno podjetje.

 • včlanitev v Asociacijo;
 • določitev koordinatorja_ice za izvedbo aktivnosti;
 • posredovanje informacije o naboru aktivnosti s katerimi ponudnik razpolaga (kvartalno);
 • posredovanje kontaktnih informacij.
 •  določitev koordinatorja_ice znotraj NVO, ki je seznanjen_a s projektom certificiranja in osnovnim poslanstvom Certifikata kulturno podjetje;
 • sestanek koordinatorja_ice NVO in predstavnika_ce pisarne Asociacije ob vstopu v bazen izvajalcev vsebin;
 • koordinator_ica je seznanjen_a z modelom certificiranja;
 • koordinator_ica pozna spletno stran in v primeru administrativnih/postopkovnih vprašanj sogovornika_co napoti na koordinatorja_ico Certifikata kulturno podjetje v pisarni Asociacije;
 • koordinator_ica se udeleži letnega srečanja koordinatorjev, na katerem Asociacija seznani ponudnike vsebin s ključnimi izzivi in morebitnimi spremembami, vezanimi na Certifikat kulturno podjetje;
 • koordinator_ica znotraj NVO enkrat letno koordinatorju_ici Certifikata kulturno podjetje v pisarni Asociacije preko spletnega obrazca sporoči nabor aktivnosti, ki jih njegova NVO ponuja ter morebitne spremembe kontaktnih podatkov.
 • koordinator_ica v NVO se z vprašanji, vezanimi na izvajanje kulturnih aktivnosti za podjetja, lahko obrne na koordinatorja_ico Certifikata kulturno podjetje v pisarni Asociacije;
 • Asociacija kontakt koordinatorja_ice v NVO javno navede na spletni strani projekta Certifikat kulturno podjetje;
 • koordinator_ica v NVO ob vpisu v bazen ponudnikov kulturnih vsebin in aktivnosti prejme grafični material (bannerji, logotip, značka, nalepke, materiali za objavo na družbenih omrežjih itd.) za promocijo svoje organizacije kot enega od ponudnikov vsebin za podjetja, ki želijo pridobiti ali potrditi Certifikat kulturno podjetje;
 • Asociacija organizira letno srečanje koordinatorjev v NVO, ki služi kot platforma za izmenjavo izkušenj z izvajanjem aktivnosti za podjetja.

Certifikat podeljuje Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture.
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana | +386 (0)51 773 611 | info@asociacija.si | asociacija.si